Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Van last naar lust

Tanderuis vzw biedt zowel mobiele als ambulante begeleiding aan voor gezinnen met een gezinslid met autisme, zie ook tanderuis.be. De administratieve opvolging, een belangrijk onderdeel van hun werking, liet ruimte voor meer efficiëntie.

Het eerste gesprek gaf een beeld van de huidige situatie van het bestaande platform.

  • Verouderd
  • Ontoereikend aan de administratieve workload
  • Niet gekoppeld aan bestaande webservices van de overheid

De eerste vraag was dus of het een goed idee was om verder te bouwen op het bestaande platform of met een propere lei te beginnen.

Wireframes, duidelijk voor iedereen

Bij de eerste stap tekende Bart de wireframes uit. Hij toetste die wireframes continu af met de collega’s en organiseerde regelmatig feedbacksessies om zo dicht mogelijk de werkelijkheid te benaderen.

Wireframes zijn veel meer dan schetsen en tekeningen. Door ze uit te werken in HTML, CSS en javascript creëer je een interactieve webomgeving met bruikbare links en essentiële interacties. Op die manier begrijpt iedereen goed hoe het eindresultaat er zal uitzien en hoe het gaat werken.

Het belang om informatie op een duidelijke en heldere manier weer te geven, zeker als het gaat over projecten in de zorgsector, kwam eerder al aan bod in onze case voor het Woonzorgcentrum Sauvegarde.

Geregistreerde wachtlijsten

Tanderuis vzw is afhankelijk van subsidies en sponsors voor zijn werking. En ook al is dat de wens, ze kunnen niet iedereen helpen. Het is heel belangrijk dat mensen die niet meteen geholpen kunnen worden wel in een systeem staan geregistreerd zodat niet steeds dezelfde informatie gevraagd moet worden.

Van elke cliënt, op de wachtlijst of niet, bestaat er een uitgebreide fiche met daarin alle gegevens die nodig zijn voor de administratie; contactpersonen, nuttige documenten en gegevens die relevant zijn voor de thuisbegeleiders

Mobiele tijdregistratie?

Een belangrijk onderdeel van de webapplicatie is de tijdregistratie van de thuisbegeleiders. Elke prestatie wordt minutieus bijgehouden en doorgestuurd naar de overheid. Zo krijgt Tanderuis de juiste werkingsmiddelen.

De thuisbegeleiders loggen in op hun platform om hun sessies in te geven. Daarnaast zien ze in hun persoonlijk dashboard wat ze al gepresteerd hebben en wat ze nog moeten presteren, en belangrijk, ze kunnen de fiche van hun cliënten inkijken om zo de juiste ondersteuning te bieden.

Beheer

De webapplicatie bevat heel wat data. Beheerders kunnen hun werking bijsturen op basis van een aantal rapporten en kunnen rapporteren aan hun leidinggevende.

Daarnaast is er een export van alle prestaties voorzien voor de facturatie. Vanuit het boekhoudpakket worden factureren automatisch gegenereerd.

 

Bart De Clercq

Onze Tanderapp zorgt er voor dat we niet alleen pakken papier uitsparen, maar ook dat onze medewerkers nu één systeem hebben waar ze alles centraal kunnen raadplegen, in plaats van verschillende systemen.

Met de webapplicatie hebben we nu een platform dat aansluit bij onze werking in plaats van een werking die aangepast is aan het platform.

Bart De Clercq, ICT medewerker Tanderuis vzw

 

Een echte samenwerking

Bart was onze contactpersoon binnen Tanderuis, maar zou na onze opdracht ook de webapplicatie verder uitbouwen met kleine uitbreidingen op vraag van zijn collega’s.

Door Bart van bij de start van het project te betrekken en mee te laten ontwikkelen, kent hij de applicatie door en door en kan hij zonder onze hulp aanpassingen uitvoeren.

 

techno sumo

Technobabbel

De applicatie is gebouwd op ons Framework, dat op zijn beurt gebruik maakt van het Symfony Framework. Er is ook een koppeling met enkele webservices van de overheid om de prestaties geautomatiseerd door te sturen.

 

Jij vraagt, SumoCoders ontwikkelt

Wat we zoal met maatoplossingen kunnen verwezenlijken:

  • Medewerkers efficiënter laten samenwerken
  • Stockbeheer beter beheren
  • Facturatie automatiseren

SumoCoders BV

google map
Laden
Sumocoders
Afrikalaan 289
9000 Gent
BE