Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Privacy Policy

Welke informatie verzamelen we over jou?

Welke informatie we precies bijhouden op onze website, hangt af van wat je precies met onze website doet.

Als je onze website bezoekt, houden we enkel volgende gegevens van jou bij: de pagina's die je bezoekt, jouw ip- adres en een identificatie van je browser en computer-type, bijvoorbeeld: een Telenet klant bezocht de website met Chrome op een mobiel toestel. Een andere bezoeker was klant bij KPN Nederland, en gebruikte de Firefox browser op Windows 10.

Gebruik je het contactformulier om ons te contacteren, dan houden we de gegevens die je hebt ingevuld ook bij.

Daarnaast maakt de website gebruik van cookies die ervoor zorgen dat we je kunnen herkennen bij een volgend bezoek. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op je toestel worden opgeslagen en die jouw browser bij elk bezoek meestuurt. Hierin zit informatie als welke taal je verkiest, of een uniek bezoekersnummer dat je automatisch wordt toegekend door Google Analytics.

Wie verzamelt deze info over jou?            

Wij, Sumo Coders BV, ons adres: Afrikalaan 289, 9000 Gent, ons KBO nummer is BE 0829.564.289. Je kan ons het makkelijkst contacteren via email: info@sumocoders.be.

Hoe verzamelen we deze informatie?

De informatie om ons te contacteren deel je ons zelf mee en komt dus rechtstreeks van jou. Door die formulieren in te vullen, geeft je ons toestemming om die te verzamelen.

De gegevens over welke browser en welk type toestel je gebruikt, alsook de "cookies" stuurt je browser mee. Het ip-adres krijgen we van jouw computer zelf mee.

Waarom verzamelen we deze informatie en hoe gebruiken we die?

Indien je ons wil contacteren, hebben we deze informatie nodig om jou terug te kunnen contacteren.

Daarnaast gebruiken we bepaalde informatie (browser, unieke identificatie, ...) om onze site te verbeteren of eventuele problemen correct te kunnen analyseren.

De cookies dienen voor het aanbieden van de functionaliteit van de site, de informatie over je pagina-bezoeken helpen ons enerzijds de site te verbeteren, anderzijds om mogelijke problemen te kunnen analyseren en oplossen.

Hoe lang bewaren we gegevens over jou?    

We bewaren gegevens niet langer dan nodig. We houden de analytische gegevens maximaal 5 jaar bij.

Met wie delen we deze info?

De meeste informatie gebruiken we zelf, en delen we met niemand. De bezoekers-analyse op de publieke website gebeurt eveneens door een externe firma. Zij ontvangen jouw ip adres, de identificatie die je browser meestuurt, een identificatie cookie en de pagina's die je bezoekt op onze site.

Welke rechten heb ik?

De GDPR stelt jou als individu centraal, en geeft je een aantal rechten. Zo heb je het recht om inzage te krijgen in de gegevens we over jou bijhouden en mag je incorrecte gegevens laten aanpassen. Daarnaast kan je ons vragen om gegevens te wissen, en mag je bezwaar maken tegen overdracht van jouw gegevens naar derden. Indien je één van deze rechten wil uitoefenen, neem je best per email of schriftelijk contact met ons op.

Via de instellingen van jouw browser kan je de "cookies" die je identificeren, wissen. Je kan daar ook instellen om helemaal geen cookies te gebruiken. Het kan dan wel zijn dat bepaalde delen van de website niet correct werken.

Het is wel zo dat het recht om vergeten te worden, geen voorrang heeft op bepaalde wettelijke of contractuele verplichtingen. Indien je van mening bent dat je rechten geschonden zijn, kan je klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit. Voor België is dat de Privacy Commissie.

Jij vraagt, SumoCoders ontwikkelt

Wat we zoal met maatoplossingen kunnen verwezenlijken:

  • Medewerkers efficiënter laten samenwerken
  • Stockbeheer beter beheren
  • Facturatie automatiseren

SumoCoders BV

google map
Laden
Sumocoders
Afrikalaan 289
9000 Gent
BE